Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

502 460 605, 888 892 784

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces oceny cech i stanów psychicznych człowieka wykonywany za pomocą różnorodnych metod psychologicznych, takich jak wywiad i obserwacja psychologiczna, testy czy kwestionariusze. Jej celem jest m.in. doprecyzowanie problemów, z jakimi zgłaszają się Klienci.

Procedury diagnostyczne wykonywane są przede wszystkim w ramach procesu wstępnej diagnozy przed rozpoczęciem terapii; w toku terapii, w celu doprecyzowania lub głębszego zrozumienia problemu, z jakim boryka się dany Klient; w celu sporządzenia opinii na zlecenie lekarza specjalisty czy instytucji  oraz na życzenie Klientów, w celu określenia profilu osobowości, lepszego zrozumienia siebie i przyczyn swoich problemów (np. trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, trudności w koncentracji uwagi, zmienność nastrojów, obniżenie nastroju).