Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Okres dorastania to czas niezwykle dynamiczny, a pokonywanie kolejnych jego etapów często wiąże się z różnego rodzaju trudnościami i zakłóceniami. W Krakowskiej Terapii oferujemy pomoc w sytuacji wystąpienia u dzieci i młodzieży takich problemów, jak: niskie poczucie własnej wartości, poczucie nadmierniej nieśmiałości, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, kiedy nastolatek czuje się „inny niż wszyscy”, w przypadku wystąpienia zaburzeń nerwicowych, depresji, w przypadku zachowań autodestrukcyjnych (okaleczanie się, myśli samobójcze, ryzykowne zachowania), zaburzenia odżywiania, stany po urazach psychicznych (jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, wypadek itd.),

Podmiotem spotkań z psychoterapeutą są z jednej strony dzieci/młodzież, których funkcjonowanie budzi niepokój, jest źródłem ich cierpienia oraz problemów otoczenia, z drugiej zaś - rodzicie/opiekunowie, których czynny udział w procesie leczenia jest koniecznym warunkiem uzyskania pożądanych zmian. 

Terapia dzieci i młodzieży odbywa się w kilku etapach, podczas których szukamy przyczyn problematycznego zachowania oraz dobieramy sposób najefektywniejszej pomocy, zarówno dziecku, jak i jego rodzicom/opiekunom. Pierwszy etap pracy polega na pogłębionej rozmowie (wywiadzie) z rodzicem/opiekunem dziecka. Podczas tej rozmowy rodzic/opiekun może opowiedzieć o wszystkim, co zaniepokoiło go na tyle, aby wybrać się do specjalisty. Mogą być to np. problemy z zachowaniem dziecka czy utrzymujące się trudności szkolne. Specjalista zadaje pytania, które pomogą rodzicowi/opiekunowi zdefiniować problem, a jemu - wstępnie zorientować się w sytuacji. Niekiedy jedna taka konsultacja jest wystarczająca, aby ustalić tryb współpracy i rozpocząć pracę z dzieckiem, czasem jednak, zanim do tego dojdzie, wskazanych jest kilka spotkań. Po jednej lub kilku sesjach z rodzicami/opiekunami przychodzi czas na sesje z dzieckiem, podczas których psycholog, w zależności od wieku pacjenta i charakteru jego problemów, dobiera stosowne metody diagnostyczne i terapeutyczne.