Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

888 892 784, 502 460 605

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Okres dorastania jest dla młodego człowieka niezwykle dynamiczny, a pokonywanie kolejnych jego etapów często wiąże się z różnego rodzaju trudnościami i zakłóceniami.

W gabinetach "Krakowskiej Terapii" oferujemy pomoc w sytuacji wystąpienia u dzieci i młodzieży takich problemów, jak zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, opozycyjno-buntownicze, zaburzenia adaptacyjne i zaburzenia odżywiania. Pomagamy dzieciom i młodzieży przejawiającym problemy wychowawcze, mającym trudności w szkole, w relacjach z rówieśnikami czy z wypełnianiem kolejnych zadań rozwojowych (np. kłopoty ze snem, pójściem do szkoły, w samodzielnym odrabianiu lekcji, itp.).

Podmiotem spotkań z psychoterapeutą są z jednej strony dzieci i młodzież, których funkcjonowanie budzi niepokój, jest źródłem ich cierpienia oraz problemów otoczenia, z drugiej zaś - rodzicie i opiekunowie, których czynny udział w procesie leczenia jest koniecznym warunkiem uzyskania pożądanych zmian. 

Profesjonalna pomoc diagnostyczna i terapeutyczna dzieciom i młodzieży odbywa się w kilku etapach, podczas których szukamy przyczyn problematycznego zachowania dziecka oraz dobieramy sposób najefektywniejszej pomocy, zarówno dziecku, jak i jego rodzicom/opiekunom.

Pierwszy etap pracy polega na pogłębionej rozmowie (wywiadzie) z opiekunem dziecka. Podczas tej rozmowy rodzic może opowiedzieć o wszystkim, co zaniepokoiło go na tyle, aby wybrać się do specjalisty. Mogą być to np. problemy z zachowaniem dziecka czy utrzymujące się trudności szkolne. Specjalista - psycholog, pedagog  zadaje pytania, które pomogą rodzicowi zdefiniować problem, a jemu - wstępnie zorientować się w sytuacji. Niekiedy jeden godzinny wywiad jest wystarczający, aby ustalić tryb współpracy i rozpocząć pracę z dzieckiem, częściej jednak, zanim do tego dojdzie, wskazanych jest kilka spotkań. Po jednej lub kilku sesjach z rodzicami przychodzi czas na sesje z dzieckiem, podczas których psycholog, w zależności od wieku małego pacjenta i charakteru jego problemów, dobiera stosowne metody diagnostyczne (np. odpowiednie testy psychologiczne). W oparciu o uzyskane informacje specjalista informuje rodziców o tym, jak najprawdopodobniej będzie przebiegała ich dalsza współpraca i ustala charakter spotkań z dzieckiem i/lub jego rodzicami.