Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

502 460 605, 888 892 784

Poradnictwo i terapia par

Niekiedy trudność lub problem nie dotyczy jednej osoby, ale całego związku. Partnerzy pozostający w bliskiej, intymnej relacji, wnoszą do niej swoje poglądy, potrzeby, tradycje i oczekiwania. Czasem wypracowanie wspólnego języka staje się trudne i może spowodować  oddalenie się partnerów od siebie i impas. Bywa też tak, że oczekiwania oraz wyobrażenia na temat życia razem są odmienne i ciężko znaleźć kompromis.

Głównym celem pracy z parą jest pomoc w przezwyciężeniu problemów lub kryzysu poprzez osiągnięcie lepszego zrozumienia dla własnych uczuć, potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań. Psychoterapia umożliwia partnerom uświadomienie źródeł problemu i konstruktywną pracę nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, poprawę jakości wzajemnych relacji i porozumienie. Dzięki bezstronności terapeuty/ów możliwe jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego dla obojga partnerów.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i jego celem jest określenie trudności, jakie zgłaszają zainteresowani oraz omówienie wzajemnych oczekiwań dotyczących pożądanych zmian. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji. Spotkania terapeutyczne odbywają się z obojgiem partnerów, z tym samym terapeutą lub z parą terapeutów, cyklicznie co dwa tygodnie i trwają 75 minut.
Długość terapii uzależniona jest potrzebą partnerów i rodzajem zgłaszanych trudności.