Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

502 460 605, 888 892 784

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu opanowanie przez dziecko umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na danym etapie nauczania oraz usuwanie blokad emocjonalnych, które pojawiają się w sytuacjach długotrwałych niepowodzeń w nauce.

Ten rodzaj terapii wspomaga rozwój dziecka, wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach, usprawnia jego funkcje psychomotoryczne, pomaga wyeliminować niepowodzenia szkolne oraz społeczno-emocjonalne. Szczególnie istotne jest podjęcie terapii pedagogicznej, gdy dziecko ma zdiagnozowaną dysleksję, dysortografię, dysgrafię czy/i dyskalkulię. Konsultacja pedagogiczna uzasadniona jest w każdym przypadku, gdy rodzica niepokoi zachowanie dziecka, sposób pisania, czytania, liczenia, czy zapamiętywania.

W ramach terapii pedagogicznej oferujemy specjalistyczną pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz  w nauce matematyki.

Oprócz pracy z dzieckiem oferujemy również pracę z rodzicem, podczas której dowie się on, jak pracować z dzieckiem w domu. Skuteczność terapii jest uwarunkowania zaangażowaniem zarówno dziecka, jak i samego rodzica.