Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Terapia rodzin

Dobrze funkcjonująca rodzina stanowi źródło miłości i akceptacji, daje poczucie bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że w relacjach rodzinnych pojawiają się trudności. Zachwianiu ulega wówczas funkcjonowanie wszystkich jej członków i to na wielu polach. Zła atmosfera w domu przenosi się na relacje z otoczeniem, efektywność w pracy czy szkole, stan psychiczny, a często odbija się również na zdrowiu fizycznym.

Celem terapii rodzin  jest zidentyfikowanie i rozwiązanie konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między bliskimi osobami. W tej formie terapii pacjentem jest rodzina, a nie pojedynczy jej członkowie. Na sesjach psychoterapeuta pomaga rodzinie przyjrzeć się trudnościom we wzajemnych relacjach, zlokalizować ich źródła oraz znaleźć rozwiązania. Wychodząc z założenia, że uczucia i zachowania każdego członka rodziny wpływają na odczucia i zachowania pozostałych osób, staramy się rozwiązywać problemy poprzez zmianę wzajemnych postaw i sposobów porozumiewania się, określenie ról i ustalanie czytelnych granic, wyrażanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, komunikowanie oczekiwań, potrzeb i uczuć oraz umacnianie więzi między poszczególnymi członkami rodziny.

Wskazania do terapii rodziny. Najczęściej na psychoterapię rodzin decydują się rodzice dzieci sprawiających trudności wychowawcze, jednak nie jest to jedyny aspekt w jakim może być pomocna. Terapia rodzinna przynosi również pozytywne efekty w przypadku takich problemów jak powtarzające się konflikty pomiędzy jej członkami, przewlekła choroba w rodzinie lub śmierć członka rodziny i wiele innych.

Należy zdać sobie sprawę, że terapia rodzinna, jak każda inna terapia, jest procesem. Po wstępnej konsultacji można określić obszary problemowe i ustalić cele. Spotkania z terapeutą trwają od 1-1,5 h. Podczas sesji terapeutycznych budowane jest wzajemne zrozumienie i empatia oraz ćwiczona jest otwarta i szczera komunikacja. To czas, kiedy członkowie rodziny uczą się wyrażać wzajemne potrzeby, słuchać oraz mówić o własnych uczuciach. Jesteśmy zdania, że nawet w chwilach największych kryzysów warto zrobić wszystko, aby odmienić sytuację na lepsze. Często wystarczy zrozumieć drugą stronę, jej potrzeby, lęki, aby ponownie stała się kochającą i bliską osobą, a rodzina – bezpieczną przystanią.