Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Pomoc w kryzysach życiowych

Jest to forma pomocy psychologicznej osobie będącej w stanie kryzysu, która ma celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie reakcji lękowych. Interwencja kryzysowa jest pomocą doraźną, krótkoterminową, w której skupiamy się na problemie obecnym „tu i teraz”. Zazwyczaj jest to kilka (1-5) spotkań z psychologiem. Podczas spotkań dąży się również do wykształcenia w osobie wspomaganej nowych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zwiększenia motywacji do utrzymania zmian w swoim życiu.
Oferujemy pomoc skierowaną m.in. do osób:

- doświadczających przemocy,

- przeżywających stratę bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące w zagrożeniu jej odejściem (np. choroba),

-  doświadczających gwałtownych, niespodziewanych zmian życiowych (np. utrata pracy, rozpad rodziny, diagnoza ciężkiej choroby i wiele innych),

- przeżywających kryzys wypalenia zawodowego,

- zagrożonych samobójstwem,

- ofiar wypadków i przestępstw.