Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

502 460 605, 888 892 784

Pomoc w kryzysach życiowych

Ten rodzaj pomocy polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.

Spotkania z terapeutą mają na celu zredukowanie symptomów i powrót Klienta do równowagi. Polegają na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

Terapeuci pomagający ludziom w trudnych sytuacjach uważają, że jest to najlepszy moment na udzielenie pomocy i wsparcia, ponieważ takie sytuacje niosą w sobie nadzieję na zmianę i rozwój.

W gabinetach oferujemy pomoc skierowaną m.in. do:

- osób doświadczających przemocy domowej,

- ofiar wypadków i przestępstw,

- osób przeżywających stratę bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące w zagrożeniu jej odejściem,

-  osób doświadczających gwałtownych zmian życiowych (np.  utrata pracy, rozpad rodziny, diagnoza ciężkiej choroby i wiele innych),

- osób z objawami ostrej reakcji na stres,

- osób przeżywających kryzys wypalenia zawodowego,

- osób zagrożonych samobójstwem.