Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

502 460 605, 888 892 784

Konsultacje pedagogiczne

Konsultacje pedagogiczne są to spotkania pedagoga z rodzicem/opiekunem i  mają  na celu poradnictwo wychowawcze.

Przeznaczone są głównie dla rodziców/opiekunów zaniepokojonych problemami szkolnymi u swoich dzieci. Podpowiadają jak skutecznie i mądrze radzić sobie z trudnościami szkolnymi, jakie są najlepsze metody i formy pracy z dzieckiem.  Często po konsultacjach zostaje zalecona terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne) mająca na celu pomoc rodzicom i dziecku poprzez odpowiednio  dobrany program oraz metody dydaktyczne i wychowawcze .