Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

888 892 784, 502 460 605

Terapia grupowa

Terapia grupowa, podobnie jak indywidualna, ma na celu trwałe polepszenie funkcjonowania w różnych obszarach życia Klienta. Różnica polega na tym, że w grupie mamy kontakt z większą liczbą osób, które łączy ze sobą specyfika trudności, nad którą podejmują pracę.

Praca grupowa może mieć formę grupy wsparcia, w której członkowie świadczą sobie nawzajem empatyczne zrozumienie, wymieniają się informacjami, relacjonują własne doświadczenia związane z danym problemem, uczą się słuchania i akceptacji innych. Członkowie grup wsparcia zrzeszają się ze względu na jakąś wspólną, obciążającą  psychicznie i społecznie cechę (np. niepełnosprawność lub poważna choroba). Dzięki grupie mają okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych trudnościach, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania i pomaga lepiej zrozumieć własną sytuację.

Praca grupowa może przebiegać też w formie grupy rozwoju osobistego, której celem jest poprawa funkcjonowania uczestników na poziomie interpersonalnym (czyli polepszenia jakości relacji z innymi ludźmi) oraz na poziomie problemów osobistych. Uczestnicy pracują np. nad  kształtowaniem zachowań asertywnych, radzeniem sobie z lękiem społecznym (wstydem, nieśmiałością), przezwyciężeniem perfekcjonizmu. Członkowie grup rozwoju osobistego mają okazję do poszerzenia swojej świadomości i wiedzy co do tego, jak tworzą, inicjują i funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi.

Natomiast grupy terapeutyczne często nie mają ściśle określonego, jednego celu. Kierunek zmiany wyznaczają sobie sami klienci. Metody działania grupy, stosowane techniki i interwencje podejmowane przez terapeutę określone są przez model teoretyczny w jakim pracuje. Spotkania grupy terapeutycznej czasem przypominają swobodną rozmowę, dyskusję na ważne dla uczestników tematy. To, co różni je od zwykłego towarzyskiego spotkania, to skupienie na emocjach i przeżyciach uczestników, którzy dzielą się ze sobą trudnymi doświadczeniami życiowymi i związanymi z nimi uczuciami.

Przyjęcie do grupy zwykle jest poprzedzone indywidualną konsultacją z terapeutą, podczas którego obie strony mają okazję sprawdzić, czy ta forma pracy jest odpowiednia dla uczestnika. Każda osoba, która chce korzystać z jakiejś formy pracy grupowej, zapoznaje się i akceptuje normy, obowiązujące w grupie, którą będzie współtworzyła. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego realizowania procesu grupowego. Takimi normami są, na przykład, powstrzymywanie się od oceny innych czy zasada poufności (czyli zakaz "wynoszenia" tego, co omawiane jest na grupie przez jej członków na zewnątrz). Dzięki przestrzeganiu norm zapewnione jest wzajemne wsparcie, szacunek, życzliwość i akceptacja.