Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Konsultacje psychiatryczne

Jest to spotkanie z lekarzem psychiatrą, które obejmuje badanie lekarskie, w tym dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania, w tym także skierowanie do psychologa w celu podjęcia terapii oraz kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia. Konsultacja może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy.

Konsultacja psychiatryczna jest konieczna w przypadku osób, których problemy mogą mieć przyczyny organiczne, a szczególnie w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), fobii, zaburzeń osobowości, myśli i zachowań obsesyjnych, dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeń zachowania, ADHD oraz myśli samobójczych.

Spotkania z lekarzem psychiatrą mają charakter pojedynczych konsultacji i odbywają się w miarę potrzeb osób zgłaszających się, a także w przypadku, gdy inny specjalista uzna, że klientowi w danym momencie potrzebna jest dodatkowa pomoc lekarska.