Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

888 892 784, 502 460 605

Usługi

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć  dla nich rozwiązania, w czym pomocna jest wiedza i umiejętności psychoterapeuty.
Oferujemy pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych i depresji, wspieramy w sytuacjach kryzysów życiowych oraz oferujemy wsparcie w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Pomagamy w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, wstydem czy nieśmiałością.

Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych spotkań Terapeuty z Klientem, odbywających się przynajmniej raz w tygodniu, podczas których omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez Klienta, będących źródłem jego dyskomfortu i frustracji. W trakcie spotkań ważne jest zbudowanie pomiędzy dwiema osobami wzajemnej relacji szacunku, zaufania, akceptacji, otwartości i poufności. Terapeuta nie jest doradcą, lecz wsparciem - swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym towarzyszy Klientowi w poszukiwaniu najlepszego dla niego rozwiązania.

W psychoterapii indywidualnej kilka pierwszych spotkań ma formę konsultacji i poświęconych jest określeniu kierunku pożądanej przez Klienta zmiany. Terapeuta pomaga określić obszar trudności oraz zaplanować najlepszą formę wsparcia. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji.
W zależności od potrzeb Terapeuta proponuje terapię krótkoterminową (od 6 do 12 spotkań), której celem jest rozwiązanie zgłaszanego problemu lub terapię długoterminową (od kilku miesięcy do dwóch - trzech lat), która jest procesem i koncentruje się na poszerzeniu samoświadomości Klienta, pracy nad trudnościami oraz rozwoju osobistym. Z psychoterapii indywidualnej skorzystać może każdy. Wizyty są umawiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym.

Psychoterapia jest procesem, czasami powolnym i długotrwałym, który zmierza do trwałej poprawy w funkcjonowaniu oraz zmianie jakości życia Klienta. Prowadzi do lepszego samopoczucia, poczucia sprawczości oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które dotychczas powodowały stres. Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy Klient uzna, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.