Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

888 892 784, 502 460 605

Zadaj pytanie

1. Czy psycholog/psychoterapeuta przyjmuje w ramach NFZ?

 

Nie, wszystkie wizyty są odpłatne. Wizyty w Krakowskiej Terapii nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

2. Ile trwa konsultacja?

 

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna ze specjalistą w ramach jednorazowego spotkania trwa godzinę.

 

3. Jak wyglądają spotkania u  psychoterapeuty?

 

Forma psychoterapii jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. Częstotliwość spotkań terapeutycznych zwykle ustala się na raz w tygodniu lub inaczej, w zależności od typu problemu i sytuacji życiowej Klienta. Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą rozpoczyna się od konsultacji poświęconych wstępnej diagnozie zgłaszanych trudności oraz określeniu możliwości pracy nad nimi. W trakcie pierwszego spotkania (lub czasem  - kilku pierwszych wizyt) psychoterapeuta zawiera z Klientem tak zwany kontrakt terapeutyczny. Dotyczy on warunków prowadzenia terapii, określa wstępny cel spotkań oraz częstotliwość wizyt, w tym - zasady ich umawiania i odwoływania, dotyczy również form kontaktu z psychoterapeutą i warunków płatności za terapię. Kolejne sesje terapeutyczne służą realizacji określonych celów terapii. Terapia kończy się podsumowaniem pracy terapeutycznej, ocenia stopień osiągnięcia celów, przygotowuje Klienta do radzenia sobie z sytuacją ryzyka powrotu trudności. Skuteczność podejmowanej terapii w dużej mierze zależy od właściwej diagnozy problemu, dookreślonego celu terapii, konsekwencji w trzymaniu się ustaleń zawartych w kontrakcie terapeutycznym i od systematyczności podejmowanych sesji.

 

4. Czy na pierwsze spotkanie Klient ma przyjść sam, czy z rodziną (dzieckiem/partnerem)?

 

Jest to zależne od rodzaju terapii. Na terapię indywidualną Klient przychodzi sam, na terapię pary razem z partnerem, na terapię rodzinną wraz ze wszystkimi członkami rodziny. Kiedy problem dotyczy dziecka pierwsza konsultacja odbywa się razem z rodzicami/opiekunami, a o przebiegu kolejnych spotkań decyduje psycholog prowadzący. Czasem na pierwsze spotkanie z psychologiem zgłasza się osoba indywidualnie, wtedy - w zależności od zgłaszanego problemu - terapeuta ukierunkowuje, jaka forma terapii byłaby najkorzystniejsza dla danego klienta (np. terapia rodzinna lub pary).

 

5. Jakie uprawnienia mają specjaliści / w jakich nurtach pracują?

 

W KT przyjmują psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy. Specjaliści pracują w nurtach: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i systemowym. Specjaliści psychoterapii pracują w zespole terapeutycznym, podejmując konsultacje z innymi specjalistami, np. psychiatrami osób dorosłych, psychiatrami dzieci i młodzieży. Dbając o wysoką jakość oferowanych usług przestrzegamy standardów w zakresie usług psychologicznych i psychiatrycznych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy specjalista psychoterapii regularnie odbywa superwizje indywidualne lub zespołowe.  Nasi specjaliści zobligowani są do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i podlegają ciągłemu kształceniu w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podyplomowych.

 

6. Czy do psychologa chodzą tylko osoby dorosłe, czy dzieci również?

 

Psycholodzy świadczący swoje usługi w gabinetach KT przyjmują zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, seniorów. Diagnozę i terapię dzieci i młodzieży prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapii dzieci i młodzieży, współpracujący z innymi specjalistami w zakresie kompleksowej pomocy (np. psychiatrami dziecięcymi, logopedami, neurologami, pediatrami itd.).