Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Najczęstsze pytania

 

1. Kiedy poszukiwać pomocy psychoterapeuty?

  • Kiedy nasze problemy przysparzają nam istotnego cierpienia.

  • Kiedy dokuczają nam objawy wegetatywne: trudności ze snem, nadmierne objadanie się lub brak apetytu, nieuzasadnione przyczynami somatycznymi.

  • Kiedy często doświadczamy lęku, czyli uogólnionego stanu napięcia i związanych z nim objawów.

  • Kiedy nasze zachowania nam szkodzą i mimo, że jesteśmy tego świadomi, kontynuujemy je.

  • Kiedy nasze relacje z innymi ludźmi są ubogie, ograniczone lub pełne konfliktów.

  • Kiedy rzadko doświadczamy w życiu radości, czujemy permanentne napięcie, przygnębienie, przeciążenie.

  • Kiedy nasze problemy są chroniczne, co oznacza, że nasze wzorce relacji  z innymi ludźmi powtarzają się i nie służą nam.

 

2. Czy wizyty w Krakowskiej Terapii są odpłatne?

Tak. Wizyty w Krakowskiej Terapii nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

3. Ile trwa konsultacja?

Konsultacja psychologiczna ze specjalistą w ramach jednorazowego spotkania trwa 50 minut.

 

4. Jak wyglądają spotkania u  psychoterapeuty?

Psychoterapię najczęściej poprzedzają konsultacje (1-3 spotkania) poświęcone postawieniu wstępnej diagnozy zgłaszanych problemów oraz określeniu możliwości pracy nad nimi. Jeśli zapada decyzja o rozpoczęciu psychoterapii, psychoterapeuta zawiera z Pacjentem tak zwany kontrakt terapeutyczny. Dotyczy on warunków prowadzenia terapii, określa wstępne cele wspólnej pracy oraz częstotliwość wizyt, w tym - zasady ich umawiania i odwoływania oraz warunków płatności za terapię. Forma psychoterapii (krótko- lub długoterminowa) jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Częstotliwość spotkań zwykle ustala się na raz w tygodniu. Kolejne sesje terapeutyczne służą stopniowej realizacji określonych wcześniej celów. Terapia kończy się podsumowaniem pracy terapeutycznej, ocenia stopień osiągnięcia celów, przygotowuje Pacjenta do radzenia sobie z sytuacją ryzyka powrotu trudności. Skuteczność podejmowanej terapii w dużej mierze zależy od właściwej diagnozy problemu, dookreślonego celu terapii, konsekwencji w trzymaniu się ustaleń zawartych w kontrakcie terapeutycznym i od systematyczności podejmowanych sesji.

 

5. Czy na pierwsze spotkanie Pacjent ma przyjść sam? 

Jest to zależne od rodzaju terapii. Na psychoterapię indywidualną Pacjent przychodzi sam, na terapię pary - razem z partnerką/partnerem, na terapię rodzinną wraz ze wszystkimi członkami rodziny. Kiedy problem dotyczy dziecka/nastolatka pierwsza konsultacja odbywa się najczęściej razem z rodzicami/opiekunami, a o przebiegu kolejnych spotkań decyduje psycholog prowadzący.

 

6. Jakie uprawnienia mają specjaliści Krakowskiej Terapii, w jakich nurtach pracują?

W Krakowskiej Terapii przyjmują psycholodzy, psychoterapeuci, seksuolog, pedagog. Wszyscy mają dyplomy wyższych studiów magisterskich z zakresu psychologii, ew. pedagogiki oraz ukończone całościowe 4,5-letnie akredytowane szkolenia z zakresu psychoterapii. Specjaliści pracują w nurtach: psychodynamicznym, systemowym, poznawczo - behawioralnym. W razie potrzeby, zespół terapeutyczny podejmuje konsultacje z innymi specjalistami, np. psychiatrami osób dorosłych, psychiatrami dzieci i młodzieży, lekarzami innych specjalności. Dbając o wysoką jakość oferowanych usług przestrzegamy standardów w zakresie usług psychologicznych i psychiatrycznych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Każdy specjalista regularnie odbywa superwizje indywidualne i/lub zespołowe. Pracownicy Krakowskiej Terapii zobligowani są do stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i podlegają ciągłemu kształceniu w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń podyplomowych.

 

7. Czy do psychologa/psychoterapeuty może przyjść tylko osoba dorosła czy również dziecko/nastolatek?

Psycholodzy/psychoterapeuci świadczący swoje usługi w gabinetach Krakowskiej Terapii przyjmują zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe, seniorów. Diagnozę i terapię dzieci i młodzieży prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapii dzieci i młodzieży, współpracujący z innymi specjalistami w zakresie kompleksowej pomocy (np. psychiatrami dziecięcymi, logopedami, neurologami, pediatrami itd.).