Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

888 892 784, 502 460 605

Zespół

psychoterapia krakówPaweł Zaporowski - psychoterapeuta i pedagog. Ukończył całościowe szkolenie z psychoterapii, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych "Terapia zaburzeń emocjonalnych". Doświadczenie zawodowe zdobywał w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,  w placówce resocjalizacyjnej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. Zajmuje się psychoterapią  osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych, konsultacje pedagogiczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych. Autor i realizator licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, jak również warsztatów dla profesjonalistów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji.

tel. 888 892 784

 

 

 

psychoterapeuta krakówEwelina Gawlik-Libera - psycholog i psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Ekonomicznym. Absolwentka Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Aktualnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach służby zdrowia, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Autorka i realizatorka licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do osób dorosłych, dzieci i młodzieży, jak również warsztatów dla profesjonalistów. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. Winnicota. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

                                                        tel. 502 460 605

 

psycholog krakówIwona Dargiewicz - pedagog i terapeuta pedagogiczny. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykształcenie uzupełniła podczas kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz  w trakcie licznych szkoleń pomocnych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży szkolnej. Zajmuje się terapią pedagogiczną, psychoedukacją dzieci i młodzieży, konsultacją i poradnictwem dla rodziców. Prowadzi również warsztaty dla rodziców. Od kilku lat pracuje w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Prywatnie mama dorastającej córki, która uwielbia czytać, gotować i podróżować.

tel. 607 479 124

 

 

 

Alicja Rużycka-Bogacz - psycholog i psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (od 2006 roku), gdzie pomaga dorosłym i dzieciom doświadczającym kryzysów psychicznych i wydarzeń traumatycznych, prowadzi grupy wsparcia i grupy terapeutyczne. Pracuje również jako psychoterapeutka w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz w oparciu o standardy interwencji kryzysowej. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych i wydarzeń traumatycznych.

 

 

 


Anika Świątek - mgr psychologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychoterapeutka. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu  Resocjalizacji. Ukończyła dwustopniowy kurs Terapii EEG Biofeedback. W trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu psychodramy – przygotowujące do pracy jako Asystent Psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w placówkach terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych, terapią EEG Biofeedback,.Prowadzi także konsultacje psychologiczne i warsztaty umiejętności  psychospołecznych w oparciu o program ART. Poddaję pracę regularnej superwizji.