Skuteczni w terapii

psycholog kraków

Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

Masz pytanie? Chcesz umówić się na wizytę?

Zespół

 

psychoterapia krakówPaweł Zaporowski - psychoterapeuta i pedagog. Ukończył całościowe 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych "Terapia zaburzeń emocjonalnych". Doświadczenie zawodowe zdobywał w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,  w placówce resocjalizacyjnej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. W Krakowskiej Terapii zajmuje się psychoterapią  osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych, konsultacje pedagogiczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych. Autor i realizator licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, jak również warsztatów dla profesjonalistów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując również wiedzę zaczerpniętą z innych podejść. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji.

tel. 888 892 784

 

 

 

psychoterapeuta psycholog KrakówEwelina Gawlik-Libera - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog. Ukończyła całościowe 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako seksuolog, ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, szkolenia z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a aktualnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na 2,5-letnim kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Ukończyła rówież Studium Psychologii Sądowej. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach służby zdrowia, ośrodku socjoterapii i placówce resocjalizacyjnej. Przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży. Jest autorką i realizatorką licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do osób dorosłych, młodzieży, jak i warsztatów dla profesjonalistów. W Krakowskiej Terapii zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par oraz psychoterapią młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz  konsultacje w sytuacji wystąpienia kryzysów życiowych. Jako seksuolog, oferuje pomoc osobom dorosłym, parom i młodzieży doświadczającym szeroko rozumianych trudności w sferze seksualnej. Prowadzi konsultacje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Aktualnie pracuje również jako psychoterapeutka w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując również wiedzę zaczerpniętą z innych podejść. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

                                                            tel. 502 460 605

 

terapeuta psycholog KrakówIwona Dargiewicz - terapeutka pedagogiczna i pedagog. Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykształcenie uzupełniła podczas kursu terapii pedagogicznej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz w trakcie licznych szkoleń pomocnych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży szkolnej. Zajmuje się terapią pedagogiczną, psychoedukacją dzieci i młodzieży, konsultacjami i poradnictwem dla rodziców. Prowadzi również warsztaty dla rodziców/opiekunów z zakresu szeroko pojętych problemów wychowawczych. Od kilkunastu lat pracuje w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz w placówkach oświatowych.

tel. 607 479 124

 

 

 

Dagmara Gumuła - psychoterapeutka, socjolog, trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyła szkolenia z podejścia behawioralno – poznawczego, Gestalt oraz podstaw psychoterapii psychodynamicznej. Obecnie w trakcie kształcenia na kursie doskonalącym "Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży" przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, a także w projektach unijnych. Odbyła staż zawodowy w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego oraz w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy spotyka osoby i rodziny borykające się z wieloma problemami w sferze osobistej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej, którym pomaga w rozwiązywaniu Ich trudnej sytuacji życiowej. Od kilkunastu lat prowadzi grupy wsparcia, zajęcia integracyjne i edukacyjne. Swoją pracę poddaje superwizji. Podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach.

 

Adriana Bogdał - psychoterapeutka, socjoterapeutka, familiolog, trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończyła studia Nauki o Rodzinie, a dodatkowo socjoterapię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Odbyła szkolenia z podejścia behawioralno - poznawczego, Gestalt, a także z podstaw psychoterapii psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas wieloletniej pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w realizacji projektów unijnych, a także podczas staży zawodowych w szpitalu klinicznym im. J. Babińskiego i w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada umiejętność pracy z ludźmi borykającymi się z różnymi dylematami, szczególnie z rodzinami wieloproblemowymi oraz z rodzinami mającymi trudności wychowawcze. Prowadziła również grupy wsparcia dla samotnych matek i osób w kryzysie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach.


psychoterapeuta psycholog KrakówAnika Świątek - psycholog, psychoterapeutka, filozof. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu  resocjalizacji. Ukończyła dwustopniowy kurs Terapii EEG Biofeedback oraz studia podyplomowe z zakresu psychodramy przygotowujące do pracy jako Asystent Psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych, terapią EEG Biofeedback. Prowadzi także konsultacje psychologiczne i warsztaty umiejętności  psychospołecznych w oparciu o program ART. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.