Przejdź do treści

Pomoc w kryzysach życiowych

Jest to forma pomocy psychologicznej osobie będącej w stanie kryzysu, która ma celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie reakcji lękowych. Interwencja kryzysowa jest pomocą doraźną, krótkoterminową, w której skupiamy się na problemie obecnym tu i teraz. Zazwyczaj jest to kilka (1-5) spotkań z psychologiem. Podczas spotkań dąży się również do wykształcenia w osobie wspomaganej nowych strategii radzenia sobie sytuacjach trudnych oraz zwiększenia motywacji do utrzymania zmian w swoim życiu.

Oferujemy pomoc skierowaną m.in. do osób:
  • doświadczających przemocy,
  • przeżywających stratę bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące w zagrożeniu jej odejściem (np. choroba),
  • doświadczających gwałtownych, niespodziewanych zmian życiowych (np. utrata pracy, rozpad rodziny, diagnoza ciężkiej choroby i wiele innych),
  • przeżywających kryzys wypalenia zawodowego,
  • zagrożonych samobójstwem,
  • ofiar wypadków i przestępstw.

Ten rodzaj pomocy polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Spotkania z terapeutą mają na celu zredukowanie symptomów i powrót Klienta do równowagi. Polegają na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

Jak do nas trafić:

Krakowska Terapia Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

ul. Zbrojów 2/3
30-042 Kraków
tel. 888 892 784, 502 460 605

Dojazd komunikacją miejską: 4, 8, 13, 24, 139, 159, 164, 179, 208, 292, 439, 501, 503 do przystanku: „Plac Inwalidów” lub „Urzędnicza”