Przejdź do treści

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia w Krakowie

Psychoterapia indywidualna pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć dla nich rozwiązania, w czym pomocna jest wiedza i umiejętności psychoterapeuty.

Na psychoterapię indywidualną w Krakowie zapraszamy zarówno osoby, które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie, czuć się pewniej, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami (wstydem, nieśmiałością, niepokojem) czy też potraktować terapię jako spotkania ogólnorozwojowe, jak i osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), kłopoty seksualne, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego. Psychoterapia może pomóc Ci wzmocnić poczucie własnej wartości i pewności siebie w kontekście pracy. Może to obejmować prace nad negatywnymi przekonaniami o sobie, radzenie sobie z krytyką i wyzwaniami zawodowymi, oraz budowanie pozytywnego myślenia i postrzegania siebie.

Psychoterapia indywidualna jest cyklem systematycznych spotkań psychoterapeuty z Pacjentem, odbywających się najczęściej raz w tygodniu, podczas których analizowany i omawiany jest obszar trudności doświadczanych przez Pacjenta, będących źródłem jego dyskomfortu i frustracji. W trakcie spotkań ważne jest zbudowanie pomiędzy dwiema osobami (Pacjentem i terapeutą) relacji opartej na szacunku, zaufaniu, akceptacji i poufności. Relacja, która się z czasem między nimi rodzi, nie jest symetryczna, tj. podczas rozmowy tylko Pacjent ujawnia informacje o sobie, natomiast terapeuta używa dostępnych sobie narzędzi: doświadczenia, wiedzy, a także swojego systemu emocjonalnego, aby to, co czuje i rozumie, przekazać Pacjentowi w odpowiedni sposób po to, by skłonić go do refleksji i wglądu w świat jego własnych przeżyć, wspomnień i potrzeb.

Psychoterapia indywidualna w Krakowskiej Terapii

W psychoterapii indywidualnej kilka pierwszych spotkań (najczęściej 1-3) ma formę konsultacji i poświęconych jest określeniu kierunku pożądanej przez Pacjenta zmiany. Terapeuta pomaga zdiagnozować obszar trudności oraz zaplanować najlepszą formę wsparcia. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy ilości spotkań, ich częstotliwości, kosztów oraz zasad odwoływania sesji. W zależności od zgłaszanej problematyki i potrzeb Pacjenta, terapeuta proponuje terapię krótkoterminową (od 8 do 20 sesji), której celem jest rozwiązanie konkretnego problemu lub terapię długoterminową (od roku do dwóch – trzech lat), która koncentruje się na zmianach w obszarze osobowości, poszerzeniu samoświadomości, długofalowej pracy nad trudnościami. Zadaniem terapeuty jest tutaj przede wszystkim pomóc Pacjentowi zrozumieć swoje funkcjonowanie, którego mechanizmów dotychczas nie mógł on sobie samodzielnie uświadomić, zrozumieć, dlaczego reaguje on w określony sposób, a także na jakiej podstawie tworzy sobie określone sądy i czy są one właściwym sposobem rozumienia rzeczywistości. Celem psychoterapii długoterminowej jest zarówno redukcja objawów (głównie depresyjnych, lękowych, wegetatywnych), jak i zrozumienie natury swoich problemów, co może przełożyć się na zmianę funkcjonowania w życiu.

Psychoterapia jest procesem

Psychoterapia jest procesem, czasami powolnym i długotrwałym, który zmierza do trwałej poprawy w funkcjonowaniu oraz zmianie jakości życia Pacjenta. Prowadzi do lepszego samopoczucia, poczucia sprawczości oraz nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, które dotychczas powodowały stres. Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy Pacjent wspólnie z terapeutą uznają, że wyznaczone cele zostały osiągnięte.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii nie jest sprawą prostą. Zwykle jest związane z pewnym napięciem, jakie towarzyszy wchodzeniu w nową, nieznaną sytuację, które ma swoje źródło w tym, że z terapeutą rozmawiamy o sprawach bardzo osobistych w relacji, w której nasze zaufanie do niego dopiero się buduje. Z drugiej jednak strony daje także szanse na przepracowanie trudności, z którymi borykamy się niekiedy od tak dawna, że czasem straciliśmy już nadzieję, że w ogóle możliwe jest poradzenie sobie z nimi.

Psychoterapia indywidualna pozwala uważnie przyjrzeć się sobie i swoim trudnościom oraz odnaleźć dla nich rozwiązania, w czym pomocna jest wiedza i umiejętności psychoterapeuty. Oferujemy pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych i depresji, wspieramy w sytuacjach kryzysów życiowych oraz oferujemy wsparcie w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Pomagamy w budowaniu poczucia własnej wartości, pewności siebie, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, wstydem czy nieśmiałością.

Jak do nas trafić:

Krakowska Terapia Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

ul. Zbrojów 2/3
30-042 Kraków
tel. 888 892 784, 502 460 605

Dojazd komunikacją miejską: 4, 8, 13, 24, 139, 159, 164, 179, 208, 292, 439, 501, 503 do przystanku: „Plac Inwalidów” lub „Urzędnicza”