Przejdź do treści

Psychoterapia psychodynamiczna w Krakowie

  • przez

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z najstarszych podejść terapeutycznych, które opiera się na teorii, że problemy emocjonalne i psychiczne wynikają z nieświadomych konfliktów wewnętrznych, które często są związane z doświadczeniami z przeszłości. W psychoterapii psychodynamicznej, terapeuta i pacjent pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem tych konfliktów, co pozwala pacjentowi na zmianę swoich wzorców myślenia i zachowania.

Doświadczenia z przeszłości

Podczas terapii, terapeuta i pacjent starają się zidentyfikować, jakie doświadczenia z przeszłości wpłynęły na obecną sytuację pacjenta i jakie wewnętrzne konflikty i napięcia stoją na drodze do jego zdrowia emocjonalnego. Terapeuta pomaga pacjentowi w uświadomieniu sobie, jakie procesy emocjonalne zachodzą w jego umyśle, co pozwala na zrozumienie, jakie czynniki wpływają na jego problemy.

Psychoterapia psychodynamiczna wykorzystuje różne techniki terapeutyczne, takie jak analiza transferu i kontrotransferecji, interpretacje, wolne skojarzenia, praca z marzeniami sen-nocnymi, a także terapia artystyczna. Analiza transferu i kontrotransferecji polega na analizie relacji między pacjentem a terapeutą, co pozwala na odkrycie nieświadomych emocji i pragnień pacjenta oraz na zrozumienie, jak te emocje i pragnienia wpływają na jego problemy.

Terapeuci psychodynamiczni skupiają się na tym, co pacjent mówi, ale także na tym, co pozostaje niepowiedziane lub ukryte, co pozwala na odkrycie problemów, których pacjent nie jest świadomy. W ten sposób terapia psychodynamiczna pomaga pacjentom zidentyfikować i rozwiązać nieświadome konflikty, co pozwala na poprawę jakości życia i zmniejszenie objawów zaburzeń emocjonalnych.

Cel psychoterapii psychodynamicznej

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest poprawa jakości życia pacjenta poprzez zwiększenie samoświadomości i możliwości radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Terapia może być szczególnie skuteczna dla osób z depresją, lękami, zaburzeniami osobowości oraz doświadczających traumy z przeszłości.