Przejdź do treści

Terapia par

W niemal każdym związku zdarzają się trudne chwile, różnego typu kryzysy, stresy, konflikty, nieporozumienia. Dwie osoby pozostające w bliskiej, intymnej relacji, wnoszą do niej swoje historie życia, poglądy, potrzeby, oczekiwania. Czasem wypracowanie wspólnego języka staje się trudne i może spowodować oddalenie się od siebie i impas. Bywa też tak, że oczekiwania oraz wyobrażenia na temat życia razem są odmienne i ciężko znaleźć kompromis.

Z terapii par warto skorzystać, gdy para ma poczucie, że wyczerpała własne środki zmierzające do rozwiązania problemu. Terapia możliwa jest na każdym etapie związku i niezależnie od stażu.

Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się pary do terapii, należą: trudności w porozumiewaniu się prowadzące do częstych konfliktów,  poczucie oddalania się od siebie, brak wzajemnego zainteresowania, poczucie spędzania ze sobą coraz mniej czasu, trudności jednego/obojga partnerów skojarzone z jego/ich historią życia syndrom pustego gniazda, gdy dzieci opuszczają dom, poczucie rozpadu małżeństwa.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji i jego celem jest określenie trudności, jakie zgłaszają zainteresowane osoby oraz omówienie wzajemnych oczekiwań dotyczących pożądanych zmian. Na tym etapie uzgodniony zostaje także kontrakt terapeutyczny, który dotyczy częstotliwości spotkań, ich kosztów oraz zasad odwoływania sesji.

Celem terapii jest dokładne zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku, odnalezienie ich żródeł oraz odkrycie mechanizmów działania. Psychoterapia umożliwia parze wspólną pracę nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań, stworzenie przestrzeni na lepsze życie poprzez zrozumienie i naprawienie tego, co nie działa w relacji. Pozwala zmienić dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami na nowe, bardziej konstruktywne. W Krakowskiej Terapii zarówno konsultacje, jak i terapia pary prowadzone są przez dwójkę terapeutów, co pozwala uchwycić i lepiej zrozumieć perspektywy obu stron. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają 75 minut. Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zgłaszanych trudności.

Niekiedy trudność lub problem nie dotyczy jednej osoby, ale całego związku. Partnerzy pozostający w bliskiej, intymnej relacji, wnoszą do niej swoje poglądy, potrzeby, tradycje i oczekiwania. Czasem wypracowanie wspólnego języka staje się trudne i może spowodować oddalenie się partnerów od siebie i impas. Bywa też tak, że oczekiwania oraz wyobrażenia na temat życia razem są odmienne i ciężko znaleźć kompromis.

Jak do nas trafić:

Krakowska Terapia Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

ul. Zbrojów 2/3
30-042 Kraków
tel. 888 892 784, 502 460 605

Dojazd komunikacją miejską: 4, 8, 13, 24, 139, 159, 164, 179, 208, 292, 439, 501, 503 do przystanku: „Plac Inwalidów” lub „Urzędnicza”