Przejdź do treści

Terapia seksuologiczna

W przygotowaniu Konsultacje pedagogiczne są to spotkania pedagoga z rodzicem/opiekunem i mają na celu poradnictwo wychowawcze.