Przejdź do treści

Zespół


Paweł Zaporowski – psychoterapeuta i pedagog.
Ukończył całościowe 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów podyplomowych. Terapia zaburzeń emocjonalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w placówce resocjalizacyjnej, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR. W Krakowskiej Terapii zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par i małżeństw oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również konsultacje w sytuacjach wystąpienia kryzysów życiowych, konsultacje pedagogiczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych. Autor i realizator licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodziców, jak również warsztatów dla profesjonalistów. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując również wiedzę zaczerpniętą z innych podejść. Pracę swoją poddaje regularnej superwizji.
tel. 888 892 784

 Ewelina Gawlik-Libera – psycholog, psychoterapeutka, seksuolog.
Ukończyła całościowe 4,5-letnie szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako seksuolog, ukończyła 2-letnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, szkolenia z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a aktualnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności na 2,5-letnim kursie Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Ukończyła rówież Studium Psychologii Sądowej. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach służby zdrowia, ośrodku socjoterapii i placówce resocjalizacyjnej. Przez kilka lat pełniła funkcję dyrektora specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży. Jest autorką i realizatorką licznych warsztatów i szkoleń skierowanych do osób dorosłych, młodzieży, jak i warsztatów dla profesjonalistów. W Krakowskiej Terapii zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, par oraz psychoterapią młodzieży. Prowadzi również konsultacje psychologiczne oraz konsultacje w sytuacji wystąpienia kryzysów życiowych. Jako seksuolog, oferuje pomoc osobom dorosłym, parom i młodzieży doświadczającym szeroko rozumianych trudności w sferze seksualnej. Prowadzi konsultacje w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Aktualnie pracuje również jako psychoterapeutka w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, wykorzystując również wiedzę zaczerpniętą z innych podejść. Należy do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.
tel. 502 460 605

 Iwona Dargiewicz – terapeutka pedagogiczna i pedagog.
Ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w Akademii Ignatianum w Krakowie. Wykształcenie uzupełniła podczas kursu terapii pedagogicznej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz w trakcie licznych szkoleń pomocnych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci i młodzieży szkolnej. Zajmuje się terapią pedagogiczną, psychoedukacją dzieci i młodzieży, konsultacjami i poradnictwem dla rodziców. Prowadzi również warsztaty dla rodziców/opiekunów z zakresu szeroko pojętych problemów wychowawczych. Od kilkunastu lat pracuje w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz w placówkach oświatowych.
tel. 607 479 124

Anika Świątek – psycholog, psychoterapeutka, filozof.
Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji. Ukończyła dwustopniowy kurs Terapii EEG Biofeedback oraz studia podyplomowe z zakresu psychodramy przygotowujące do pracy jako Asystent Psychodramy. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Zajmuje się psychoterapią młodzieży i dorosłych, terapią EEG Biofeedback. Prowadzi także konsultacje psychologiczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych w oparciu o program ART. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jak do nas trafić:

Krakowska Terapia Specjalistyczne Gabinety Psychoterapii i Rozwoju

ul. Zbrojów 2/3
30-042 Kraków
tel. 888 892 784, 502 460 605

Dojazd komunikacją miejską: 4, 8, 13, 24, 139, 159, 164, 179, 208, 292, 439, 501, 503 do przystanku: „Plac Inwalidów” lub „Urzędnicza”